Vaste vriend worden! 
Become a Friend!

Om ervoor te zorgen dat ruim 200 kinderen bij Jukumu Letu veilig kunnen spelen, eten en leren is elke maand best veel geld nodig. Geld voor eten, voor boeken, voor vakkundige leerkrachten, voor de huur van het schoolgebouw.

Vaste vriend worden

Om ervoor te zorgen dat ruim 200 kinderen bij Jukumu Letu veilig kunnen spelen, eten en leren is elke maand best veel geld nodig. Geld voor eten, voor boeken, voor vakkundige leerkrachten, voor de huur van het schoolgebouw. De bijdrage van de toch al niet kapitaalkrachtige ouders is niet toereikend om de vaste lasten van € 5.000 per maand te kunnen betalen. Daardoor blijft het elke maand spannend of Jukumu Letu wel kan blijven voortbestaan. Stichting De Vrienden van Jukumu Letu wil zich inzetten om, zolang het nodig is, een structurele financiële bijdrage te leveren. Zo gaan we de uitdaging aan om de komende tijd 250 vaste Vrienden van Jukumu Letu aan ons te binden, die maandelijks een financiële bijdrage doneren van bijvoorbeeld € 10 per maand als trouwe vriendendienst. Op die manier is Jukumu Letu verzekerd van een vast inkomen en blijft een belangrijke plek voor ruim 200 kinderen én hun families behouden. Heel veel dank voor je vertrouwen en je vriendschap, Stichting De Vrienden van Jukumu Letu.

Become a Friend!

To make sure over 200 children can safely play, learn and eat every month costs some money. Money for food, books, skilled teachers, paying rent for the school building. The poor parents’ contribution is not enough to account for the fixed costs of €5000 a month. This makes it a question every month whether Jukumu Letu can continue to exist. The foundation ‘De Vrienden van Jukumu Letu’ (= Friends of Jukumu Letu in Dutch) wants to, as long as necessary, provide a structural financial contribution. In the coming period, we are taking on the challenge to bind 250 regular Friends of Jukumu Letu, who are donating a monthly contribution of, for example, €10 as loyal friends. This way, Jukumu Letu is ensured of a steady income and can retain its position as an important place for over 200 children, as well as their families. Thank you so much for your faith and friendship! Foundation ‘De Vrienden van Jukumu Letu’.


Ik regel zelf een maandelijkse / jaarlijkse overschrijving via mijn eigen bank

Om een maandelijkse of jaarlijkse overboeking bij je eigen bank te regelen kun je onderstaande stappen doorlopen.

  • Log in bij je eigen bank
  • Start een overboeking
  • Vul een bedrag in
  • Vul bij naam ontvanger 'Stichting De Vrienden van Jukumu Letu' in
  • Voer bij het rekeningnummer 'NL92 RABO 0316563137
  • Voer bij omschrijving 'Donatie Jukumu Letu' in
  • Bij de optie aantal keer selecteer je 'maandelijks' of 'jaarlijks'
HEEL VEEL DANK!!

De gift is aftrekbaar op
je inkomstenbelasting

Goed om te weten:

Als je je maandelijkse (of jaarlijkse) donatie voor 5 jaar wil vastleggen, dan kan je gift worden afgetrokken in je jaarlijkse (inkomsten)belastingaangifte, zonder dat daarbij een aftrekdrempel in aanmerking genomen hoeft te worden.

Je hebt hiervoor een overeenkomst nodig die wij graag naar je mailen. Neem contact met ons op als je hiervan gebruik wil maken.Jukumu Letu Vriend worden
Jukumu Letu Vriend worden
Jukumu Letu Vriend worden
Jukumu Letu Vriend worden