Over ons / About us

Stichting De Vrienden van Jukumu Letu is een initiatief van Chantal & Hugo, Maaike & Coen en Mirjam & Marco. Alle zes zijn we tijdens ons langere verblijf in Kenia in aanraking gekomen met Jukumu Letu. Hieronder stellen wij ons kort voor.

Over ons

Stichting De Vrienden van Jukumu Letu is een initiatief van Chantal & Hugo, Maaike & Coen en Mirjam & Marco. Alle zes zijn we tijdens ons langere verblijf in Kenia in aanraking gekomen met Jukumu Letu. Hieronder stellen wij ons kort voor. Jukumu Letu (= ‘onze verantwoordelijkheid’ in Kiswahili) is daarmee veel meer dan zomaar een opvangplek. Deze maatschappelijke organisatie ondersteunt de families van de kinderen met voedsel, werkgelegenheid, juridische bijstand en nog veel meer. De kinderen krijgen dagelijks bij Jukumu Letu een warme maaltijd, onderwijs en zo nodig kleding of medicatie. Maar bovenal veel speelplezier, vertrouwen en het échte gevoel dat ze er mogen zijn! Zodoende biedt Jukumu Letu deze kinderen en hun gezinnen een grotere kans om een betere toekomst op te bouwen. Naast de vestiging in de sloppenwijk van Ngong Town (net buiten Nairobi) is er ook vestiging van Jukumu Letu in Bunyore, West Kenia. Op iedere locatie worden dagelijks ongeveer 100 kinderen opgevangen.


About us

The foundation De Vrienden van Jukumu Letu (Friends of Jukumu Letu) is an initiative by Chantal & Hugo, Maaike & Coen and Mirjam & Marco. All six of us came into touch with Jukumu Letu during our stays in Kenya. We will introduce ourselves below. Jukumu Letu, which translates to ‘our responsibility’ in kiswahili, is much more than just a children’s daycare. The organisation supports the children’s families with food, employment, legal assistance and more. On a daily basis, the children of Jukumu Letu receive a hot meal, education, and if necessary clothing and medication as well. Above all things, Jukumu Letu provides a place of trust, where children can play freely and are truly appreciated for who they are. Doing all this, it provides the children and their family the opportunity to build on a better future. Besides the location in the slums of Ngong Town (just outside of Nairobi), Jukumu Letu has a location in Bunyore, in western Kenya. Each location provides for around 100 children daily.

Chantal & Hugo

In 2008 woonden we in Kenia voor de adoptie van onze zoon. Zo ontmoetten we Carol die ons op een zonnige dag rondleidde bij Jukumu Letu De vrolijke kinderen te midden van de schrijnende armoede maakten een diepe indruk op ons en we besloten te helpen. Dit moet Nederland zien! En daarom maakten we een film. Tijdens de opnames ontmoetten we een jongetje, misschien een jaar oud. Het zat op de grond tussen het afval naast het open riool. Helemaal alleen omdat er thuis niemand was om voor hem te zorgen. Net als vele andere kinderen kreeg deze jongen bij Jukumu Letu een veilige plek om te spelen, te eten en te leren. Dankzij Jukumu Letu durven nu honderden kinderen weer te dromen. ‘Later word ik piloot’, ‘Later word ik de baas van dit land’. ‘Later word ik schooljuf bij Jukumu Letu’.

In 2008, we lived in Kenya for the adoption of our son. This is how we met Carol, who showed us around Jukumu Letu for the first time on a sunny day. The cheerful kids we saw in the middle of grinding poverty touched us deeply and we decided to help. The Netherlands should see this! This is why we made a movie. During the recordings we met a little boy of maybe a year old, sitting on the ground next to an open sewer. He was all alone because there was no one home to take care of him. Just like many other children, Jukumu Letu gave him a safe place to eat, play and learn. Thanks to Jukumu Letu, hundreds of children can dream again: ‘When I’m older I’ll be a pilot!’, ‘When I’m older I’ll run this country!’, ‘When I’m older I’ll be a teacher at Jukumu Letu!’.

Over Jukumu letu
Over Jukumu letu

Maaike & Coen

Dankzij de verhalen van Chantal en Hugo bezochten wij op 31 maart 2009 voor het eerst Jukumu Letu. Die dag reden we, samen met zus Alexandra en Twan, onder begeleiding van Carol van Nairobi naar Ngong Town, een rauwe buitenwijk waar het leven arm en hard is. Hoe groot was het contrast toen we voor het eerst de poort van Jukumu binnenstapte, en de zingende en lachende kinderen ons warm verwelkomden. Sindsdien zit Jukumu in ons hart en voelen we ons onvoorwaardelijk onderdeel van de Jukumu-familie. Deze plek is té belangrijk en té bijzonder om aan haar lot over te laten; Jukumu is ook ónze verantwoordelijkheid.

Dankzij de verhalen van Chantal en Hugo bezochten wij op 31 maart 2009 voor het eerst Jukumu Letu. Die dag reden we, samen met zus Alexandra en Twan, onder begeleiding van Carol van Nairobi naar Ngong Town, een rauwe buitenwijk waar het leven arm en hard is. Hoe groot was het contrast toen we voor het eerst de poort van Jukumu binnenstapte, en de zingende en lachende kinderen ons warm verwelkomden. Sindsdien zit Jukumu in ons hart en voelen we ons onvoorwaardelijk onderdeel van de Jukumu-familie. Deze plek is té belangrijk en té bijzonder om aan haar lot over te laten; Jukumu is ook ónze verantwoordelijkheid.

Over Jukumu letu
Over Jukumu letu

Marco & Mirjam

Tijdens ons verblijf in Kenia voor de adoptie van onze zoon zijn we in contact gekomen met Carol. We leerden haar kennen als een sterke vrouw die vol energie en passie een dagverblijf en school voor kinderen had opgezet in Ngong. De spirit op deze locatie greep ons direct en daarom besloten we om Carol en haar medewerkers te gaan ondersteunen. Samen met Carol bekeken we de mogelijkheden om haar project verder te ontwikkelen. Ook gaf Carol ons de kans om een zinvolle invulling te geven van onze tijd in Kenia waarbij we een klein verschil konden maken voor de kinderen van Jukumu. Deze vrolijke en dankbare kinderen verdienen een betere toekomst en daarom zetten wij ons in voor hen!

During our stay in Kenya for the adoption of our son, we came in touch with Carol. We got to know her as a strong woman, who, full of passion and energy, set up a daycare and school for children in Ngong. The spirit of this location touched us immediately, which is why we decided to support Carol and her colleagues. Together with Carol, we explored options to further develop her project. Carol gave us the opportunity to give meaning to our stay in Kenya, helping to make a difference for the children of Jukumu Letu. These happy and grateful children deserve a better future, and that is why we are dedicated to them!

Jukumu Letu even vooerstellen Marco & Mirjam

Susanne

Via Maaike en Coen en Hugo en Chantal kwam ik begin 2017 bij Jukumu Letu terecht. Vele jaren daarvoor was ik al verliefd geworden op Kenia en diverse malen bezocht. Het is een verrijking om in plaats van als toerist, als inmiddels goede Vriend, dichterbij Carol, Martha en alle andere medewerkers van Jukumu Letu te staan, waar echte vriendschappen uit zijn ontstaan. Uit eigen ervaring mogen meemaken hoe betrokken zij zijn bij de gemeenschap en hun pogingen om de wereld een beetje beter te maken. De kinderen worden warm opgevangen en vinden hier overdag een echt thuis. De hulp gaat verder dan dat en dat maakt het zo uniek. Ik hoop nog vele jaren een bijdrage te mogen leveren aan dit mooie initiatief.

Via Maaike & Coen and Hugo & Chantal I reached Jukumu Letu in early 2017. I had already fallen in love with Kenya many years prior, and visited the country multiple times. It is an enrichment to stand close to Carol, Martha and all the other staff members of Jukumu Letu as a friend, instead of as a tourist. This is where true friendships developed. I experienced how involved they are in the community and how they try to make the world a little bit better. The children are warmly welcomed and find a home in Jukumu Letu. The help goes much further than that, which makes this place so unique. I hope to contribute for many more years to this beautiful project.


Jukumu Letu even vooerstellen Suzanne
Jukumu Letu even vooerstellen Suzanne
Jukumu Letu even vooerstellen Suzanne

Vaste vrienden worden

Om ervoor te zorgen dat ruim 200 kinderen bij Jukumu Letu veilig kunnen spelen, eten en leren is elke maand best veel geld nodig. Geld voor eten, voor boeken, voor vakkundige leerkrachten, voor de huur van het schoolgebouw.

Become a Friend!

To make sure over 200 children can safely play, learn and eat every month costs some money. Money for food, books, skilled teachers, paying rent for the school building.VASTE VRIEND
WORDEN