Word vriend

Om ervoor te zorgen dat ruim 300 kinderen bij Jukumu Letu veilig kunnen spelen, eten en leren is elke maand best veel geld nodig. Geld voor eten, voor boeken, voor vakkundige leerkrachten, voor de huur van het schoolgebouw.

De bijdrage van de toch al niet kapitaalkrachtige ouders is niet toereikend om de vaste lasten van € 5.000 per maand te kunnen betalen. Daardoor blijft het elke maand spannend of Jukumu Letu wel kan blijven voortbestaan.

Stichting De Vrienden van Jukumu Letu wil zich inzetten om, zolang het nodig is, een structurele financiële bijdrage te leveren. Zo gaan we de uitdaging aan om de komende tijd 250 vaste Vrienden van Jukumu Letu aan ons te binden, die maandelijks een financiële bijdrage doneren van bijvoorbeeld € 10 per maand als trouwe vriendendienst.

Op die manier is Jukumu Letu verzekerd van een vast inkomen en blijft een belangrijke plek voor ruim 300 kinderen én hun families behouden.

Heel veel dank voor je vertrouwen en je vriendschap,
Stichting De Vrienden van Jukumu Letu

Word vriend